De lytse gruffalo

€ 14,99

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd, doe slûpte de lytse gruffalo fol moed op har teantsjes, hiel sacht út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.

De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs. Mar wa't se ek tsjinkomt, gjinien liket op dat meunster. Soe er wol bestean?